BESTYRELSESMØDE 6. september

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

6. september 2023

Deltagere: Mogens, Lars, Anne, Lilian, Freddy.

Ingen afbud. 

1.     Valg af mødeleder/ordstyrer: MBL valgt.

2.     Valg af referent FH valgt.

3.     Godkendelse af dagsorden Ingen bemærkninger.

4.     Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger.

5.     Meddelelser fra formand, kasserer og medlemmer Se punkt 5 og 6.

6.    Status på holdene 
Næsten alle hold er udsolgt. Kun Stoleyoga, ekstraholdet i Ballroom Fitness og i Zumba har  pladser  tilbage.

7.  
  Status på øvrige aktiviteter

Vi afholder den 1. fredagsbar fredag den 20. oktober kl. 16-19. Julefrokost bliver den 17. november kl. 17.30. Begge arrangementer bliver på Selmersbo. Paul Malmqvist tidligere lead guitarist i Keld og Donkeys spiller til fredagsbaren, og Flemming Werge spiller til julefrokosten. Papvin til fredagsbaren og hele flasker til julefrokosten.

8.      Evaluering af Kulturdagen
Det var absolut besværet værd med at have vores egen stand. Der var mange besøgende hos os, og vi fik adskillige indmeldelser på dagen.

9.      Koordinering af Motionsevent 10.september
Alle opgaver er fordelt i henhold til tidligere mails, og alt er klar til eventen.  

10.    Eventuelt Ingen bemærkninger. 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 4. oktober kl. 13.00 på Selmersbo.