Bestyrelsen

LOGO

Freddy Holgersen

Formand

LARS Bjørck olsen

Næstformand

ANNE Hooge-Hansen

Kasserer

Mogens Buch-Larsen

IT-ansvarlig

lilian mortensen

Bestyrelsesmedlem