Foreninger og registre


Seniorsport Nordsjælland er optaget i følgende foreninger og registre:

DGI
Seniorsport Nordsjælland er optaget som medlemsforening i DGI Nordsjælland. 

DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler vi koncepter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine behov og muligheder. Det gør vi, fordi vi tror på glæden ved idræt og på styrken i foreningsfællesskabet.

DGI er en nonprofitorganisation, der i mere end 150 år har arbejdet tæt sammen med foreningerne om at gøre danskerne mere aktive. I dag tæller DGI flere end 6.400 foreninger og 100.000 frivillige ildsjæle. Som en af landets største leverandører af kurser gør DGI hvert år omkring 50.000 danskere klogere på både sig selv og idræt.

DGI hjælper foreningerne med at gøre en forskel. For samfundet. For idrætten. For dig.

Folkeoplysende forening
Seniorsport Nordsjælland er godkendt som folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune på SSKU-Udvalgsmødet den 24. maj 2023 i Hørsholm Kommune.

For at en forening kan ansøge om lokaler og økonomisk støtte ved kommunen, skal den være godkendt som folkeoplysende forening.

En folkeoplysende forening tilbyder aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne, for eksempel idrætsaktiviteter.

Som folkeoplysende forening kan kommunen søges om adgang til lokaler og faciliteter. Hermed får foreningen også mulighed for at søge om eksempelvis tilskud til aktiviteter og drift.

Folkeoplysningsloven opstiller en række krav til foreninger, der tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde, for eksempel idrætsforeninger:

  • at foreningen er hjemmehørende i kommunen
  • at foreningen som udgangspunkt er åben for alle
  • at den har en ansvarlig bestyrelse
  • at den er almennyttig, kontinuerlig og ikke-kommerciel

Desuden skal foreningen tilbyde ’folkeoplysende aktiviteter’ og med udgangspunkt heri blandt andet bidrage til et forpligtende fællesskab for foreningens medlemmer


Centralt Foreningsregister.

Centralt ForeningsRegister (CFR) er en portal til registrering af foreningers medlemstal. Portalen er udviklet og drevet af de tre idrætsorganisationer DIF, DGI og Firmaidrætten. Hjemmesiden er: https://www.medlemstal.dk/

Medlemstallene bruges af idrætsorganisationerne til at analysere udviklingen i idrætten, og tallene bruges også til at beregne tilskud til eksempelvis de enkelte idrætter.

CFR samarbejder med en række kommuner, hvor alle kommunens foreninger får mulighed for at indberette deres medlemstal til kommunen.