Bestyrelsens beretning for året 2023 – 2024
i Seniorsport Nordsjælland

For 1 år siden var der ikke noget, der hed Seniorsport Nordsjælland. Vi startede ud den 17. maj sidste år med Padel. Hen over sommeren blev der arbejdet ihærdigt på at få lokaler og instruktører til de aktiviteter vi mente kunne være interessante for et større antal seniorer. Vi blev i den grad væltet over ende, og måtte hurtigt etablere ekstrahold i mange af sportsgrenene, samtidig med at vi blev ved med at produktudvikle. Hvem kunne for bare 5 måneder siden forestille sig et hold i Shaolin? Det blev stablet på benene lynhurtigt, og i løbet af 10 dage var holdet fuldtegnet med 27 entusiastiske deltagere.

I september holdt vi en event – KOM OG PRØV – hvor folk betalte en 50’er for at prøve både Qigong, Zumba, Yoga, Stoleyoga, Ballroom Fitness, Pilates og Pickleball. Prisen inkluderede kaffe og kage, hvor Lilian og Etty havde været i gang med kagebagning til den store guldmedalje. Og Anne havde lavet sandwiches og sørget for, at der også var øl og vand til salg. Vi havde god hjælp af 4-5 frivillige som beredvilligt stillede op. Der var omkring 100 tilmeldte, og begivenheden blev behørigt åbnet og skudt i gang af vores borgmester, Morten Slotved.

Resultatet af sæsonens anstrengelser er, at vi i dag har 25 hold i 17 forskellige sportsgrene og små 500 medlemmer.

Og vi er slet ikke færdige med at udvikle os. Til næste sæson er der foreløbig planlagt 4 nye aktiviteter, og vi kommer sandsynligvis til også at etablere nogle hold i Helsingør. nogle af aktiviteterne kræver en investering i materiel, så de bliver først etableret, når – og hvis – vi får bevilget fondsmidler. Derfor efterlyste jeg for nogle måneder siden ét eller flere medlemmer, som har erfaring i fondsansøgninger og som kunne hjælpe med fondsansøgninger, da de er uhyre tidskrævende. Men jeg må konstatere at vi ikke ligefrem er blevet overrendt med hjælp til dette.

Vores store udfordring for at kunne vækste er Hørsholm kommunes manglende hal- og lokalekapacitet. Vi har gode relationer til kommunens administration og til Søren Strand, som styrer hallernes tilgængelighed. Men ingen kan jo trylle, så det er en kæmpe hæmsko.

Da vi startede ud for knapt et år siden, var det med en masse gode idéer, ikke noget budget, og med mange krydsede fingre. Vi har hele tiden haft den filosofi, at foreningen ikke skal generere store overskud, men hvile i sig selv. Dog er vi ikke indstillede på at have penge med hjemmefra.

Det kræver voldsom økonomisk styring, for når vi starter et nyt hold op, så ved vi, at instruktørudgiften ligger på 13-15.000 for en sæson. Hvis ikke holdet før opstart kan opnå break even, bliver det simpelthen taget af plakaten, og så får folk naturligvis deres penge tilbage.

En af grundpillerne i vores forening er, at det sociale skal vægte lige så meget som det sportslige, og det skal jeg love for det gør på bold-holdene. Der bliver i den grad snakket på kryds og tværs, dannet nye netværk og skabt nye venskaber. På andre hold kniber det lidt mere. Vi har i løbet af sæsonen haft 2 fredagsbarer, hvor meningen har været, at man kan hygge sig på tværs af idrætsgrenene og skabe sig et socialt netværk, som man kan have glæde af i hverdagen. Personligt er jeg ikke tilfreds med et deltagertal på 30-40 personer pr. gang. Det burde i min optik ligge på det dobbelte, men vi giver det et skud mere i efteråret bl.a. med en vinsmagning og et nyt forsøg på en julefrokost samt et foredrag af Joachim Boldsen om hans liv med håndbold. Og til EM-håndboldfinalen i januar var der fint fremmøde til vores storskærmsarrangement med røde pølser og kolde fadøl.

Vi kunne ikke have så mange aktiviteter, hvis ikke vi havde en masse dygtige, topprofessionelle instruktører, så de skal naturligvis have en kæmpe tak for deres indsats.

Det kræver en masse arbejde at styre en forening af den størrelse, som vi med rekordfart har udviklet os til, så fra mig skal der lyde en dybfølt tak til mine bestyrelseskollegaer for det samarbejde, vi har haft i de forgangne 11 måneder.

Og sidst - men bestemt ikke mindst - en kæmpe tak til Thomas Falck, som er kasserer i Frivilligcentret, for hans enorme indsats med regnskab og budget. Som medlem af Frivilligcentret har vi haft uvurderlig assistance, idet de styrer alle vores ind- og udbetalinger. Det har sparet os for mange administrative timer på økonomifronten.

Allerede inden den igangværende sæson er slut, har der været mange efterspørgsler til den nye sæson. Normalt tildeles hal- og lokaletider til foreningerne i sidste halvdel af maj, men fordi vi har presset kommunens administration og førnævnte Søren Strand, har vi allerede for 3 uger siden fået en stor del af vores lokaleønsker opfyldt. Dog mangler vi stadig tildeling af sene eftermiddags/aftentimer.

Vi har pr. dags dato modtaget 341 tilmeldinger til den nye sæson – og vi er ikke engang begyndt at annoncere endnu.

Det er planen at udgive en 16-siders A4 brochure, som fortæller om vores aktiviteter. Den kommer til at ligge på biblioteket, på de 3 aktivitetscentre, på Louiselund (hvor vi igennem et nyt samarbejde kommer til at hjælpe patienter videre, når de er færdige med deres 8 ugers rehabiliteringsforløb). Den kommer også til at ligge hos de læger, vi kan overtale, hos kommunens tandlæger, på apotekerne (hvis vi kan overtale byens apoteker, Peter Øe, til det), og så vil vi hånd-udlevere eksemplarer foran Kongevejscentret, Rema og Føtex, samt i Midtpunktet til den relevante målgruppe. Det første sted vi skal i gang er den 26. maj, hvor vi har en pavillon i forbindelse med Hørsholmløbet. Der arbejdes kraftigt på finansiering af dette projekt, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer i mål. Foreløbig har vi fået tilsagn fra Sparnord om kr. 5.000.

En sæson kan bedst måles ved, at de mange medlemmer OGSÅ melder sig til den næste sæson, og vi er overvældede over den efterspørgsel, der allerede har været til den sæson, som starter til september.

Vi har fortsat mange idéer for den nye sæson. Vi har masser af energi, og vi ser med fortrøstning frem til det kommende år.

Dette var så, hvad vi kunne berette om vores første sæson, og jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen.