Bestyrelse 2024/2025

Efter generalforsamlingen for Seniorsport Norsjælland, der blev afholdt den 25. april 2024,  blev følgende valgt til bestyrelsen:

Freddy Holgersen, Lilian Mortensen, Mogens Buch-Larsen, Dorrit Krogh, Thomas Hermann, Inger Garn og Sören
Mason.

Som suppleanter blev følgende valgt: Dennis Willesen og Jørgen Jensen

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Freddy Holgersen som formand, Mogens Buch-Larsen som næstformand og Sören Mason som kasserer.