Bestyrelsesmøde 4. oktober 2023

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

4. oktober kl. 13 på Selmersbo

Deltagere: Mogens, Lars, Anne, Lilian, Freddy.

Ingen afbud. 


1. Valg af mødeleder/ordstyrer MBL valgt

2. Valg af referent FH valgt

3. Godkendelse af dagsorden Godkendt

4. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

5.    Meddelelser fra formand, kasserer og medlemmer
Becca bestod ikke uddannelsen i BF og er ude af SSN. FH ændrer kode til seniorsportns@gmail.com, så MBL får rettigheder til mailkontoen. Instruktørliste og -aftaler ligger i fælles mappe i skyen. Økonomi løber OK rundt. Hjælpere til motionseventen inviteret gratis med til julefrokosten den 17. november. Pickleball er en succes med 24 tilmeldte pr. d.d.. Absolut ingen interesse for Squash, som nu er slettet på hjemmesiden og Nem Tilmeld. Yoga for mænd har meget lav tilslutning og kommer sandsynligvis ikke ud over rampen – endelig stillingtagen om en uges tid. Vi er nået ud til 30.000 FB- brugere i september måned, og vi har 197 følgere. LBO foreslår deltagerlister til instruktørerne, så de kan afkrydse deltagerne. LBO fortalte om øgede midler i §18-midlerne, og synes vi skal søge fonde om støtte til vores arbejde.

6. Status på holdene
Alle hold på nær Stoleyoga (som har 6 pladser tilbage) er fuldtegnede, og Pickleball, som starter i dag har 5 ledigepladser.

7. Status på øvrige aktiviteter
AHH sørger for indkøb af øl, sodavand og vin (rød og hvid) til fredagsbaren den 20. oktober, hvor
der pt er tilmeldt 42.

8. Evaluering af Motionseventen
Enighed om at eventen var en succes.  Vi vil i løbet af maj 2024, vurdere hvor mange gentegninger af idrætsgrene der er, og på baggrund heraf  beslutte, om der er behov for en motionsevent i 2024 i august/septemeber 2024.

9. Eventuelt Ingen bemærkninger. Næste møde er onsdag den 1. november kl. 13 på Selmersbo.