Bestyrelsesmøde 3. august

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
3. august kl. 13 på Selmersbo

Deltagere: Lars, Mogens, Anne, Lilian og Freddy. Ingen afbud.

1. Valg af mødeleder/ordstyrer Mogens valgt.

2. Valg af referent Freddy valgt.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt.

4. Meddelelser fra formand, kasserer og medlemmer
Freddy fortalte om dialog med Helsingør Kommune med henblik på
aktiviteter dér. Uddannelse af Becca til Ballroom Fitness instruktør
enstemmigt vedtaget. Anne og Freddy aftaler møde med Tina om
samling af kassebeholdning til én konto hos Tina. Freddy efterlyser
viden om ”karrusel” og ”musik” på FB. Lars foreslog at kontakte
Cecilie.

5. Status på holdene
Alle hold har særdeles fin tilslutning allerede. 2 af holdene er allerede overtegnede.

6. status på øvrige aktiviteter
Lars foreslog kontakt til Frivilligcentret i Helsingør med henblik på hjælp til etablering dér.

7. Omdeling af foldere til motions-event
Freddy har omdelt foldere i Opnæsgård og Mikkelborg Park. Det har ikke umiddelbart kastet
det store af sig. Anne omdeler den 13. august til Vedbæk Havnedag, og Freddy omdeler til byfesten
i Fredensborg den 26. august.

8. Design af aktivitetsfolder/holdplan
Freddy har allerede trykt foldere med holdplan, så de ligger klar til både Kulturdagen og vores
motions-event.

9. Kagebagning til 10. september – også glutenfri kage
Etty laver "Laxholm-kagen” og Lilian laver Gluten- og laktosefri kage til allergikere.

10. T-shirts med logo Freddy bestiller hos Timber Wear.

11. Koordinering af opgaver til Kulturdagen.
Hvem deltager? Stand? Uddeling af flyers/foldere? Hvordan får vi A3 til at stå på standen?
Vi får et bord i tilslutning af Frivilligcentrets stand.
Anne undersøger om vi kan låne 2 sandwich-stativer til Golf Fitness og motions-event.
Alle er klar til uddeling af foldere. Freddy undersøger om Tina har balloner.

12. Koordinering af opgaver til motionsevent 10. september.
Hvem deltager? Laver kaffe? Sælger øl, vand og sandwiches? Laver sandwiches?
Stole frem og tilbage til stoleyoga. Badmintonnet frem og tilbage til Pickleball? Sørger for
hyggemusik i pauser? Køber kaffe/plasttallerkener/servietter/plastglas/kaffekopper/fløde/sukker/teskeer/kagegafler?
Alle deltager med undtagelse af Lars. Anne og Mogens laver kaffe og sandwiches. Lars indkøber drikkevarer.
Freddy bestiller stole hos Facility Management, så vi får 2 fyldte stativer mere.
Badmintonnet har Freddy styr på. Mogens sørger for musik til velkomst og i pauser.
Freddy bestiller flødebrikker og sukkerpakninger, kopper, servietter, rørepinde hos Lomax.
Astrids højttalere flyttes til Rådhushallen søndag den 3. september, hvor vi så kan lave lydprøve.
Inden da køber Freddy 2 headsets hos Disco World. Freddy efterlyser et 60x60 højskab til
permanent anbringelse i Rådhushallen.
Lars foreslog at spørge om et par frivillige fra Frivilligcentret til hjælp med kaffe/kage og salgsvarer.

13. Eventuelt
Næste møde er onsdag den 6. september kl. 13 på Selmersbo, hvor vi evaluerer på Kulturdagen
og pudser motions-eventen af.