BESTYRELSESMØDE 26. APRIL

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

26. APRIL 2023 KL. 13 PÅ SELMERSBO

 

Deltagere: Freddy Holgersen (FH), Lars Bjørck Olsen (LBO), Anne Hooge-Hansen(AHH), Mogens Buch-Larsen (MBL), Lilian Mortensen (LM)

 

1.   Valg af mødeleder/ordstyrer – MBL valgt

2.   Valg af referent – FH valgt

3.   Godkendelse af dagsordenen – godkendt uden bemærkninger

4.   Meddelelser fra formand, kasserer og medlemmer

FH:

1.   Pressemeddelelse gennemgået og tilrettet. Sendes til Ugebladet d.d. sammen med billede af bestyrelsen. Lægges også på hjemmesiden d.d.

2.   Stiftelsesdokumenter sendt til kommunen den 17. april

3.   Lokaler i kommunen tilbydes igen fra den 11. maj, og vi har allerede lagt billet ind på de lokaler og tidspunkter, som kan være interessante for os. LBO foreslog endvidere at tage kontakt til Sjælsølund, som alternativ mulighed.

4.   Kontor i Idrætsparken er et stort ønske, og FH tager det op med kommune og Idrætsråd.

5.   FH sender login til MBL vedr. hjemmesiden hos Dandomain

6.   FH har møde med Tina om Nem Tilmeld den 9. maj og beder om at AHH og MBL deltager. Det er nu i kalenderen for os alle 3.

7.   MBL bliver fremover den primære administrator på hjemmesiden og ansvarlig for, at de billeder vi bruger er enten gratis, eller at vi har betalt for dem.

8.   MBL bliver fremover ansvarlig for vores FB-side og implementering af denne på hjemmesiden

9.   FH opretter telefonabonnement, så forening og privattelefon kan adskilles.

10.FH sender stiftelsesdokumenter til MBL, som opretter en fælles platform for bestyrelsen på Onedrive.

11.FH bad om input til fonde, vi kan søge med henblik på foreningens etableringsfase.

5.   Status på holdene –

1.   Vi har 20 pladser til Padel, og efter en uges annoncering har 12 foreløbigt tilmeldt sig.

2.   Der er lavet aftaler med instruktører i Zumba, Pilates, Ballroom Fitness, Golf Fitness og Yoga på nuværende tidspunkt til holdene som starter i september

6.   Status på øvrige aktiviteter – er adresseret under pkt. 4

7.   Eventuelt – ingen bemærkninger

8.   Næste møde – onsdag den 17. maj kl. 17 på Selmersbo