Bestyrelsesmøde 20. Juni 2024


Deltagere: Freddy, Mogens, Thomas, Søren, Dorrit, Inger, Lillian,  Jørgen (suppleant)
Ej tilstede: Dennis (suppleant), Jørgen (suppleant)

1.
Valg af mødeleder, ordstyrer og referent
Mødeleder og ordstyrer: Freddy,
Referent: Mogens


2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Underskrift af regnskab 2023/2024

Der er siden godkendelsen af regnskab på generalforsamlingen den 25. april indgået nogle få mindre ekstra udgifter. Dette rykker ikke ved, at resultatet for 1. regnskabsår er tilfredsstillende.

4. Meddelelser fra Freddy (Foreningernes dag i Fredensborg og Helsingør, Kulturdagen, økonomi, Rådhushallen, fremtidige møder kl. 13.30 isf kl. 14, bank, fonde).

Seniorsport Nordsjælland deltager i følgende arrangementer
                  -Arrangement for nye pensionister Fredensborg 25. juni              
                  -Foreningernes Dag i Helsingør den 17. august
                  -Foreningernes Dag i Fredensborg den 24. august
                  -Kulturdagen i Hørsholm den 7. september              

Økonomi – herunder ansøgninger til fonde
                   -DGI har bevilget 30.000 kr. udstyr.
                   -SparNord har bevilget 15.000 kr. til øremærket udstyr.
                  -Sport, Sundhed og Kultur udvalget (SSKU) er ansøgt
                    om 30.000 til udstyrsanskaffelser via puljen til nye og
                    nyskabende aktiviteter.


Rådhushallen              
               
Pickleball arrangementet i Rådhushallen den 15. maj var
                en succes.


Fremtidige møder               
               
Bestyrelsesmøder starter kl. 13.30 i stedet for kl. 14.00
                den 1. torsdag i måneden. Næste gang er torsdag den
                1. august.

5. Meddelelser fra næstformand, kasserer, medlemmer

Formanden meddelte følgende:
                Formanden deltager i møde med formanden for Idrætsrådet
                mandag den 24. juni. Formålet med mødet er at præsentere
                Seniorsport Nordsjælland for Idrætsrådet samt at få indsigt
                i Idrætsrådets virke og opbygning.

6. Pickleball projekt
                
Der er et område i umiddelbar nærhed af det nye klubhus i
                Idrætsparken, der vil kunne anvendes til at anlægge op til 6
                Pickleball baner. Området har tidligere været Tennis klubbens
                område, og der er i dag en ”slåmur” til tennis. Men området
                anvendes ikke af tennisklubben.
                Området skal ryddes og, der skal støbes et betonlag til banerne.
                Der et den foreløbige vurdering, at dette vil kunne gøres for
                300.000 kr. Hvis Hørsholm Kommune står for dette vil Senior-
                sport Nordsjælland (eller en ny forening) stå for etablering af
               pickleball banerne samt vedligeholdelse mod en brugsret på f.eks.
                20 år.
                Kommunalbestyrelsen og direktion var den 17. juni indbudt til
                præsentation af disse planer samt demonstration af pickleball.
                Borgmesteren samt medlemmer af SSKU deltog, og administra-
                tionen var også tilstede. Lederen af DGI Nordsjælland samt CEO
                Glenn Hanzen fra det svenske firma Pickleball Solution AB deltog
                også.
                Pickleball banerne vil kunne anvendes af alle aldersgrupper,
                ligesom skoler og gymnasier kan anvende disse. Der vil også
                kunne etableres turneringer. Med dette for øje er det
                hensigtsmæssigt at etablere en Pickleball forening,  der kan stå for
                Pickleball anlægget og dets anvendelse.
                Seniorsport Nordsjælland vil arbejde for at Pickleball projektet
                indgår i budgetforhandlingerne for budget 2025 for Hørsholm
                Kommune.
                Pickelball er den hastigst voksende sport i USA. Der er 45 mio.
                amerikanere, der spiller pickleball. Og i Sverige er Pickleball
                også i stor vækst.

7. Status på holdene – herunder nye hold og hold, som vi ikke vil gennemføre
Pr. 20. juni 2024 er der 463 tilmeldinger til sæsonen 24/25. Der er indtil nu oprettet 36 hold i 22 forskellige sportsgrene.
Målet er 625 tilmeldinger.

Der er 434 følgere på Facebook. Facebook anbefales af DGI, som den vigtigste platform til at skabe interesse for
foreningernes aktiviteter.

Badminton holdet fredag formiddag i badmintonhallen er nedlagt. Det er svært at aktivere seniorer til sport fredag.

Der er oprettet i alt 3 zumba og yoga hold i ”stalden” på Lerbækgård.  

8. Eventuelt
Intet.