BESTYRELSESMØDE 17. MAJ

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

17. maj 2023 KL. 17 PÅ SELMERSBO

 

Deltagere: Freddy Holgersen (FH), Lars Bjørck Olsen (LBO), Anne Hooge-Hansen(AHH), Mogens Buch-Larsen (MBL), Lilian Mortensen (LM)

 

1.   Valg af mødeleder/ordstyrer – MBL valgt 

2.   Valg af referent – FH valgt 

3.   Godkendelse af dagsordenen – godkendt uden bemærkninger 

4.   Meddelelser fra formand, kasserer og medlemmer

FH:

1.   Vi er officielt godkendt som forening i Foreningsregistret

2.   Ugebladet har i dag en fin artikel om vores forening.

3.   Flyer for Golf Fitness gennemgået

4.   Vi mangler stadig at få nogle instruktører på plads

5.   Den endelige lokalefordeling fra kommunen foreligger først den 9. juni

6.   Google Analytics er et vigtigt værktøj. MBL har ansvaret for dette.

7.   Den formelle godkendelse af foreningen hos SSKU ventes den 24. maj

AHH: Forslag om Qigong, hun kender instruktør, som FH kontakter. Ligeledes forslag om afspænding, hvor AHH også kender en interesseret instruktør, som FH kontakter.

MBL: Gennemgik trafik på hjemmesiden. MBL har hovedansvaret for hjemmesiden. Links til Nem Tilmeld virker fint. FH har ansvaret for FB. MBL tager AHH med til Tina for en gennemgang af Nem Tilmeld.

LBO: Præsenterede bestyrelsen for AI (kunstig intelligens) som et værktøj i arbejdet.                 

5.   Status på holdene –

1.   Padelholdene er fyldt op

2.   Tilmelding til Ballroom Fitness er nu lagt op 

6.   Status på øvrige aktiviteter – Der arbejdes på Superevent den 9. september, ligesom flyer til uddeling på Kulturdagen er i støbeskeen. 

7.   Eventuelt – ingen bemærkninger 

8.   Næste møde – FH indkalder primo august