Bestyrelsesmøde 6. marts 2024

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Deltagere: Mogens, Anne, Lilian, Freddy og Lars

6. marts 2024 kl. 13 på Selmerbo 

1.    Valg af mødeleder/ordstyrer - Mogens valgt.

2.     Valg af referent - Freddy valgt.

3.     Godkendelse af dagsorden - Godkendt.

4.     Godkendelse af referat fra sidste møde - Godkendt uden bemærkninger.

5.     Meddelelser fra formand, kasserer og medlemmer

FH og Thomas F har gennemgået vedtægterne og foretaget relevante ændringer, som den samlede bestyrelse er enig i.

Thomas F er (næsten) ajour med bogføringen, så regnskab og budget er klar i god tid til generalforsamlingen

Priserne på 1. hold (kr. 545) og den justerede pris på efterfølgende hold (kr. 225) er der fuld enighed om i bestyrelsen

Opdeling af 1. og efterfølgende aktivitet kan foretages individuelt på NemTilmeld, og vil blive gjort gældende for den nye sæson.

FH inviteret til personligt møde hos DGI, hvor man ønskede vores aktive deltagelse i deres nye ”Idræt om dagen/aktive og sunde seniorer”. De kommer også med et skriv om vores succesrige opstart af Pickleball i en kommende DGI-publikation.

FH har sendt ansøgning til DIF/DGI-puljen på kr. 28.000 til en kommende aktivitet med start i september.

FH inviteret til møde i HØBK, hvor man er ivrige efter at tilbyde os badmintonbaner om fredagen. FH bad Shankar afklare med AB, inden vi vil indgå en aftale.

Lars nævnte at FC skifter til Danske Bank i nær fremtid, hvilket indebærer at vi får vores egen separate konto.

FH meddelte, at vi nu også er medlem af FC i Fredensborg og Helsingør kommuner. Vi er også godkendt i Helsingør kommune som folkeoplysende virksomhed, så vi har nu fri adgang til deres lokalebookingsystem – og de har rigtig mange lokaler og haller, som vi vil gøre brug af i den kommende sæson.


6.     Status på holdene – herunder nye hold.

Alle hold kører glat. Vi vil - på opfordring af DGI – starte et Multisportshold med bordtennis, badminton, skumtennis, pickleball og floorball til september, ligesom vi kommer til at starte (flere) gymnastikhold, formiddagsyoga m.m. 

Lars checker gamle FUT’ere.


7.       Generalforsamlingen – Afholdes 25/4 kl. 17 på Selmersbo. Da det er den aften, man sædvanligvis spiser varme hveder, vil der selvfølgelig blive serveret denne herlige spise. Annette Wiencken har sagt ”ja” til dirigentposten. FH sender indkaldelse ud en måned før.

8.       Fredagsbaren – Anne/Robert sørger for indkøb af rød- og hvidvin. FH køber snacks. Flemming Werge spiller hyggemusik.    

9.       Eventuelt – Mogens foreslog en introdag, som vi havde sidste år i forbindelse med sæsonstarten. Hvis vi får tilstrækkeligt med tilmeldinger hen over sommeren, kunne det være en idé at lave en introdag i Helsingør i stedet, hvor vi planlægger en hel del hold i den kommende sæson. Mogens informerede om det netværk vi deltager i i Hørsholm kommune, samt om det 2-årige forløb vi også deltager i i Fredensborg kommune med fokus på ”ensomhed".    

           

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 15. april kl. 13.30 på Selmersbo, hvor Thomas F vil have regnskabet og budgettet klar, og hvor vi har kendskab til indkomne forslag.