Bestyrelsesmøde 15. April 2024

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Deltagere: Freddy, Lars, Mogens, Anne, Lilian

Ingen afbud 

1.     Valg af mødeleder/ordstyrer – Mogens valgt.

2.     Valg af referent – Mogens valgt.

3.     Godkendelse af dagsorden - godkendt.

4.     Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt.

5.     Meddelelser fra formand, kasserer og medlemmer

         Formanden meddelte følgende.

         Der er indført et loft over hvor mange deltagere, der kan tilmeldes et hold til den billige takst, som man er kvalificeret til, hvis
         man deltager i mere end et hold. Der kan højst være 20% tilmeldt til den billige takst. Det er af hensyn til økonomien på det
         enkelte hold. Denne ændring er blevet beskrevet under fanen priser på hjemmesiden.

          Seniorsport Nordsjælland vil deltage i Hørsholm Løbet den 26. maj.

          Seniorsport Nordsjælland vil også deltage i Hørsholms kulturuge, hvor flere af foreningens sportsgrene vil blive fremvist.

          Ingen meddelelser fra kasserer og medlemmer. 

6.       Regnskab for året – Foreløbigt regnskab for 23/24 og foreløbigt budget for 24/25 udleveret. Regnskabet for 23/24
          udviser et underskud på 1.159 kr. Men der er aktiver i form af trøjer og bat, der overstiger underskuddet. Bestyrelsen
           finder resultatet tilfredsstillende, idet det er foreningens første leveår.

7.         Status på holdene – herunder nye hold 
            Der er på nuværende tidspunkt 252 tilmeldinger til sæsonen 24/25.
            Der er modtaget et tilbud fra Hørsholm Badmintonklub for leje af hallen fredag formiddag kl. 10 til 12. Tilbuddet er ikke
            økonomisk tilfredstillende. FH vil tage kontakt til Badmintonklubben for at drøfte dette.    

8.         Generalforsamlingen – Afholdes 25/4 kl. 17 på Selmersbo. Da det er den aften, man sædvanligvis spiser varme hveder,
             vil der selvfølgelig blive serveret denne herlige spise. Annette Wiencken har sagt ”ja” til dirigentposten. FH har sendt
             indkaldelse ud den 23. marts.
             Der er kandidater til bestyrelsen og som suppleanter.

9.          Evaluering af seneste fredagsbar – Der lægges mange kræfter i at stable en fredagsbar på benene. Opbakningen til
             seneste fredagsbar var ikke tilfredsstillende. Der er delte meninger om musikken til fredagsbaren. Til næste fredagsbar
              (planlægges efter sommerferien) vil der ikke være levende musik, men måske et fagligt indlæg.

10.        Eventuelt – ikke nogen punkter.